* Další úpis investičních akcií možný k 30.6.2024 *               * Investiční akcie třídy „A“ dosáhly zhodnocení 17,1 % p.a. za rok 2023 *                 * Další úpis investičních akcií možný k 30.6.2024 *               * Investiční akcie třídy „A“ dosáhly zhodnocení 17,1 % p.a. za rok 2023 *   

Realizované investice

Tisková zpráva ze dne 15.7.2023

První akvizice do distribučních firem

V červnu 2023 jsme zrealizovali první dvě akvizice do distribučních firem v oblasti optických a metalických sítí v segmentu telekomunikací.

MAM Private Equity Fund koupila dodavatele pro telekomunikace Raycom, vzniká nová silná skupina

Investiční fond MAM Private Equity Fund SICAV a.s. koupil do svého podfondu MAM Private Equity podfond firmu Raycom, která na českém, slovenském a polském trhu distribuuje vybavení pro výstavbu a servis telekomunikačních sítí. Akvizice je pro fond prvním krokem k vybudování nové silné skupiny, která bude obsluhovat telekomunikace a datová centra. Obor je perspektivní i kvůli nástupu 5G sítí.

Součástí Raycom jsou české společnosti Raycom s.r.o. a Telco VNT s.r.o. a také pobočky v Bratislavě a ve Varšavě. Na všech třech trzích distribuuje Raycom materiály dvou nejvýznamnějších světových výrobců materiálů pro telekomunikační sítě. Mezi zákazníky Raycom patří všichni významní telekomunikační operátoři, energetické společnosti a také železnice.

Ve Vestci sídlící Raycom působí na trhu přes 30 let a loni dosáhl tržeb převyšujících 250 milionů Kč.

Zakladatelé fondu už přes 25 let investují do firem a projektů v oblasti průmyslu a obchodu, realit, energetiky a pohledávek. Akvizice je pro MAM Private Equity Fund důležitým krokem k naplnění ambice vybudovat silnou skupinu, která bude distribuovat komponenty a zajišťovat montáže pro telekomunikace a datová centra v regionu CEE.

"Pro společnosti patřící pod Raycom bude MAM Private Equity Fund partnerem, jenž pomůže s dalším rozvojem podnikání v perspektivní oblasti, kterou podporuje nejen nástup 5G sítí a nových technologií, ale i zvýšený tlak na kvalitu a větší rychlost přenosu dat a poptávka po datových centrech. Chystaná skupina vytvoří podmínky pro plné využití synergií mezi Raycom a dalšími firmami," uvedl ředitel Raycom Tomáš Sutnar.

"Raycom je první investicí nově vznikajícího fondu, který se zaměřuje na středně velké ziskové společnosti v regionu CEE. Do společnosti vstupujeme jako dlouhodobý partner a chceme Raycomu pomoci v dalším rozvoji. Segment telekomunikací vnímáme jako stabilní a chceme skrze náš fond našim investorům nabídnout zajímavé budoucí zhodnocení. Budujeme segmentově diverzifikovaný fond a další akvizice přibudou ještě v průběhu letošního roku," prohlásil zástupce MAM Private Equity Fundu Jan Novák.

O skupinu Raycom byl zájem nejen z okruhu finančních, ale i strategických investorů. "Ve finále se rozhodovalo mezi několika potenciálními kupci. Nakonec se prodávající rozhodl pro kupujícího, jenž nabídl nejlepší perspektivu pro další rozvoj společnosti i její zaměstnance," řekl Ján Slavíček ze společnosti KPMG, která byla finančním i právním poradcem prodávajícího. "Počet českých private equity fondů, které se zaměřují na domácí trh firem je na vzestupu a předpokládáme, že v budoucnu budou tvořit stále silnější skupinu kupujících," dodal.

Disclaimer

MAM Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.