* Další úpis investičních akcií možný k 30.6.2024 *               * Investiční akcie třídy „A“ dosáhly zhodnocení 17,1 % p.a. za rok 2023 *                 * Další úpis investičních akcií možný k 30.6.2024 *               * Investiční akcie třídy „A“ dosáhly zhodnocení 17,1 % p.a. za rok 2023 *   

Dokumenty
ke stažení

Newsletter 1Q 2024
Stáhnout pdf
Smlouva o úpisu akcií A
Stáhnout pdf
Statut fondu
Stáhnout pdf
Investiční dotazník
Stáhnout pdf
PRIIPS k třídě akcií A
Stáhnout pdf
AML, Fatca dotazník
Stáhnout pdf
Informace o zpracování osobních údajů
Stáhnout pdf
Veřejná výzva k úpisu
Stáhnout pdf
Disclaimer

MAM Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.