DĚKUJEME ZA DŮVĚRU V ROCE 2023. DO ROKU 2024 PŘEJEME VŠEM PEVNé ZDRAVÍ A RADOST Z PRÁCE STEJNOU JAKO MÁME MY PŘI SPRÁVĚ SVĚŘENÝCH PROSTŘEDKŮ. pf 2024.

Dokumenty
ke stažení

Veřejná výzva k úpisu
Stáhnout pdf
Smlouva o úpisu akcií A
Stáhnout pdf
Statut fondu
Stáhnout pdf
Investiční dotazník
Stáhnout pdf
PRIIPS k třídě akcií A
Stáhnout pdf
AML, Fatca dotazník
Stáhnout pdf
Informace o zpracování osobních údajů
Stáhnout pdf
Disclaimer

MAM Private Equity Fund SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.